Monday, June 9, 2008

Ako vyzerá slovenský spam (Case_1)

Pred pár dňami mi prišiel e-mail od spoločnosti EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., ktorá je prevádzkovateľom katalógu EXO.sk. Chcem Vám takto demonštrovať to ako v žiadnom prípade nemá Vaša nevyžiadaná marketingová pošta vyzerať.

Ako si po kliknutí môžete všimnúť obsah je jednoznačné obchodný. Prevádzkovateľom stránky je obchodná spoločnosť, ktorá je podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka. Prezentácia jej služieb v oblasti webhostingu je bezpochýb reklamou. Ako som už spomínal § 3 ods. 6 zákona o reklame hovorí : "Reklama sa nesmie šíriť..(o .i.)... elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy." Súhlas v takomto prípade nebol udelený preto možno uplatniť na Slovenskej obchodnej inšpekcii sankčné ustanovenie § 11 ods. 3 písm c) zákona o reklame. Pokuta môže byť uložená do výšky 2 000 000 SK.
Takýto záver je zjavný. Zaujímavejšie však je položiť si otázku "Ako to urobiť správne ?"
Rozoberiem v ďalšom článku.

No comments: