Tuesday, June 10, 2008

Case_1 - hlavné chyby

Ako už bolo konštatované tento e-mail je jednoznačne nelegálny. Čo však je nutné dokázať. Preto si myslím, že na škodu spammera (case_1) v tomto prípade je nepripojenie linku kde sa možno odhlásiť z príjmania marketingových správ.

Vážený zákazník, ak si neželáte ďalšie zasielanie reklamných správ jednoducho kliknite tu.

V takomto prípade by totiž mohol popierať nevyžiadanosť v rámci konania pred Slovenskou obchodnou inšpekciou a tvrdiť, že sa jedná o e-mail zaslaný zákaznikovi (čo by umocňovala samotná horenaznačená formulácia) v rámci systému OPT-OUT (ak ste už zákazníkom), čoho je tento link na odhlásenie dokladom. Jednalo by sa o tvrdenie postavené na vode ale za istých okolností (ak nepreukážete, že zákazníkom nie ste) by mohlo byť úspešné. Zoberte si, že v tomto prípade keďže sa jedná o zaradenie do internetového katalógu by mohol spammer namietať, že ktokoľvek predsa mohol pridať stránku do katalógu pod e-mailovou adresou oznamovateľa (je prístupná napr. v registri sk-nicu). Veľmi pochybujem, že by SOI v takomto prípade mohla pokutu uložiť.

No comments: