Wednesday, June 25, 2008

Štatistické údaje ohľadom SPAM-u

Medzi krátkym čakaním na odpoveď kvôli prešetreniu mojej sťažnosti som požiadal v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám o pár dát :

Dobrý deň,
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám by som Vás chcel požiadať o štatistické informácie (štatistický úrad SR ma odkázal na Vás) čo sa týka otázky : "Koľko porušení § 11 ods. 3 písm c) zákona o reklame bolo zaznamenaných počas existencie SR a zároveň do akej výšky boli uložené pokuty za toto porušenie" - Jedná sa o ustanovenie postihujúce nevyžiadanú obchodnú komunikáciu - tzv. spam.
S úctou a vďakou Martin Husovec


Odpoveď prišla pomerne rýchlo cca 6 dní (vrátane soboty a nedele) :

1) Od účinnosti zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame SOI (t.j. od mája 2001 (pozn. autora))vykonala do mája 2008 celkom 100 kontrol v oblasti šírenia reklamy, vrátane porušení ustanovenia týkajúceho sa nevyžiadanej reklamy, tzv. spamu. Je potrebné podotknúť, že SOI nevedie presnú štatistiku (ohľadom spamu (pozn. autora)), ktorá sa týka len Vami požadovanej oblasti.

Na nevyžiadanú reklamu bolo SOI doručenýech 222 podnetov, z ktorých bolo 86 opodstatnených, čo predstavuje 38,7 %.

2) Za porušenie ustanovení zákona o reklame, vrátane (teda nie len (pozn. autora)) nevyžiadanej reklamy bolo uložených 39 pokút, pričom najvyššia uložená pokuta bola vo výške 100 000 Sk.

Suma sumárum :
a) od mája 2001 do mája 2008, t.j. za 7 rokov bolo doručených 222 podnetov
b) z tých 222 podnetov bolo výkladom SOI opodstatnených 86, t.j. 40 %
c) Z 86 opodstatnených bolo uložených len 39 pokút (aj to pre reklamu celkovo)(Why? ostatným dali niečo ako pokarhanie? :))
d) najvyššia pokuta bola uložená do výšky 100 000 SK

Záver :
Ak užívateľ dostane spam z inej krajiny ako Slovensko podnet nepodá.
Ak užívateľ podá podnet často narazí na situáciu, ktorú popísal kolega tu.
Ak užívateľ dostane prešetrený podnet, má šancu niečo nad 50 %, že dotyčný dostane pokutu (39/86).

1 comment:

Anonymous said...

SOI má zaujímavé dôvody na neprešetrenie. Jeden pán stále posielal spamy a neprestával, oznámil som ho mailom na SOI. Po oznámení 26.1. sa nič nedialo, 6.3. som žiadal zaslať výsledok prešetrenia, zasa mesiac nič (asi až vtedy sa unúvali prešetrovať), lebo na konci marca prišiel mail, že správa nebola spam a nič sa nedeje, teraz dobre čítajte, lebo "podnet na SOI som poslal z iného mailu ako z toho, kde bola podľa textu správy správa doručená".

Mám dve schránky a z jednej presmerovávam všetko do druhej. To ma trocha zaskočilo, ako to súvisí s mojím podaním. Keby som mail vytlačil a poslal poštou, tiež napíšu v tom zmysle, že mal som ho poslať mailom a nie na papieri ?

Odvtedy už nič na SOI neoznamujem, raz stačilo a môžem si myslieť svoje.