Friday, August 1, 2008

Advertising comparative

Prinášam Vám peknú reklamu Lidl-u z Herald evening, ktorá síce priamo nesúvisí s právom informačných technológií ale veľmi sa páči :) Pre vysvetlenie CASH SAVERS je označenie tesco výrobkou, ktoré majú ušetriť spotrebiteľom peniaze a prirovnanie k TRASH SAVERS asi nepotrebuje komentár :) Podľa slovenských zákonov by podobná reklama bola v rozpore s § 4 ods. 2 písm. d) zákona o reklame, t.j. neprípustnou je reklama, ktorá ...znevažuje súťažiteľov, ich pomery, konanie, produkty alebo iné rozlišovacie znaky... Predpokladám, že inak tomu nebude ani v írskej republike. Takže čakám na žalobu zo strany Tesco stores ltd.

From dublin Herald evening, page 7.

No comments: