Thursday, July 24, 2008

Dajú sa v EÚ vysúdiť peniaze za SPAM ?


Pred dvoma rokmi sa britovi Nigel Robertsovi podarilo vysúdiť od britskej spoločnosti, ktorá mu opakovane zaslala obchodný spam, 300 libier. Táto čiastka predstavuje ním žiadanú sumu (unspecified amount not exceeding 300 £), ktorú ale poskytla žalovaná strana mimosúdne po uznaní britským súdom. Pozoruhodné pre nás je to, že žalobný návrh sa opieral o tri piliere :

1. porušnie európskej smernice, ktorá upravuje nevyžiadanú komunikáciu 2002/58/EC,
2. neoprávnené nadobudnutie osobných údajov,
3. nedbanlivosť v určitých zákonných povinnostiach.

ad 1) Európska smernica o nevyžiadanej komunikácií, je u nás prevedá do zákonov, a ako som už písal nevyžiadaná komunikácia je upravená v troch zákonoch.

ad 2) Legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov je v rámci euróskej únie veľmi podobná, pretože sa jedná o hodnotu neoddeliteľnú od ľudských práv a slobôd.

ad 3) Táto nedbanlivosť vychádzala zo samotného postupu žalovaného pri komunikácií zo žalobcom (Neodhalenie osoby, od ktorej bola získaná e-mailová adresa a pod.).

Čím chcem len povedať, že sa vychádza z takmer rovnakých legálnych podmienok. Niekedy by som rád skúsil ako by sa popasoval s niečím takýmto slovenský súd :) Slovenských spammerov máme neúrekom nie je tak?
Viac o prípade Nigel Roberts vs. Media Logistics Ltd. nájdete tu.

No comments: