Monday, February 2, 2009

Three strikes alebo ako sme dosťahovali ?!

Keď John Ozimek napísal, že rok 2009 bude nepochybne rokom internetového filtra, zrejme nebol tak ďaleko od pravdy. V Decembri prebehla svetom správa, že RIAA prestáva podávať exemplárne žaloby voči "filesharers" a mieni sa sústrediť na Internet Service Providerov (ISP). To, že RIAA mení kurz je pochopiteľné, keďže bojovať proti akademickej podpore (Harvard´s Berkman centre), NGo podpore (EFF) či miestami zdravému rozumu (žalovanie mŕtveho) nesľubovalo dlhú trvácnosť. No nezdá sa vám, že za posledný rok je čoraz viac šumu okolo ISPs?.
Od začiatku roku 2008, možno menovať všetky výmysli, ktoré zábavný priemysel vo svete (najkreatívnejšie v EÚ) povymýšľal. Od "tri krát a nemáš internet" Nicolasa Sarkozyho cez "brookerskú agentúru" z dieľne Britského ministra až po "opt-out jednoeurovú daň" ostrova Man, pre pripojenie do internetu .
Dnes sa trošku rozpíšem o tom ako sa všemožne má prechádzať (filtrovať) nelegálnemu zdielaniu autorských diel a nabudúce zas najechtovnejšie nápady (zatiaľ vyhrávajú Česi) ako sa filtruje detská pornografia.

Keď sme sa čľupkali..
Ešte v lete 08, si Open Rights Group a La Quadrature du Net všimli podivné ustanovenia v návrhu Európskej Komisie tzv. Telecom´s package typu :

1. Komisia by mohla vydávať technické štandardy na :
 • filtrovanie internetového kontentu
 • trusted computing
 • predchádzanie a zastavenie porušovania duševného vlastníctva
2. Acces providers by mohli byť povinný spolupracovať s držiteľmi práv pri :
 • ilegálnom používaní elektronických služieb
Ako upozorňuje La Quadrature du Net, na to by musela komisia monitorovať a filtrovať užívateľskú elektronickú komunikáciu pomocou hardwaru a softwaru, čo prakticky znamená, že spyware nahradí sudcu a súdne posúdenie. Síce sám neupravuje three strikes, dáva však možnosť úpravy na úrovni členských štátov.

Nakoniec Európska komisia návrh v novembri stiahla na dopracovanie a ďalšie kolo sa očakáva vo Februári.

Sarkozy si dělá kozy ...
Medzitým prišiel čas francúzskeho predsedníctva v EÚ a vo Francúzsku prešiel cez Senát návrh francúzskej vlády, ktorým by sa zaviedlo pravidlo "three strikes and you´r offline" , oblečený do názvu "graduovaná odpoveď". Systém nového práva má fungovať asi nasledovne, keď vás chytia sťahovať nelegálny obsah :
 • prvý krát dostanete e-mail (varovanie) od vášho ISP
 • druhý krát dostanete poštu (varovanie) od vášho ISP
 • tretí krát vás odpoja z internetu na jeden rok !
Človeka napadne otázka, kto rozhodne o tom, že som nelegálne sťahoval? Well, váš ISP - v žiadnom prípade nie akýsi súd. Mňa len napadá, že častokrát má súd problém rozhodnúť v týchto záležitostiach, nie to ešte ISP. Ak by to malo fungovať štýlom udávania od spoločností ako RIAA...paq to vyzerá na pekný monokel. Zaujímavá je aj otázka, či to že vás odpojí jeden ISP znamená zároveň, že v danom jednoročnom období vám už nemôže poskytnúť konektivitu iný?

Ako odpoveď dokonca vo Francúzsku už skoršie vznikla La Quadrature du net, ktorá úcithodne monitoruje tzv. Telecom Package a mnoho ďalších oblastí. Ako výsledok aj jej úsilia, najprv Rada EÚ a následne aj Európsky parlament predišiel pravidlu "three strikes", keď sa uzniesol na tom, že francúzske riešenie odmieta (pozri video na konci), pretože iba sudcovia môžu rozhodnúť o odpojení z internetu.

Slintačka sa šíri...
Záhadným spôsobom sa three strikes rozšíril na britské ostrovy. Open rights group skoro zamrazilo (nie preto, že bol november), no naštastie britský minister povedal svoje metaforické nie, keď priprovnal nelegálne sťahovanie ku kradnutiu mydla z hotelovej izby, ktoré je akceptovateľnejšie ako kradnutie telky (no áno, nepochopili sme viacerí).

Ale nezmar - zábavný priemysel sa nadýchol znova, tentokrát v írsku.

Dublinské šialenstvo...
Keby ste nevedeli právo sa už netvorí v parlamente, po novom stačí podať žalobu na najväčšieho poskytovateľa pripojenia (EIRCOM) a vybúchať z toho mimosúdne dohodu, ktorá položí pravidlo "three strikes" opäť na stôl.

Konkrétne po osmich dňoch súdenia sa Eircom dohodol s EMI, Sony, Universal a Warners, že :
 • budú Eircom zásobovať s adresami osôb, ktoré našli ilegálne downloadovať alebo uploadovať na P2P sieťach (za odplatu nemusí Eircom implementovať filter),
 • Eircom bude tých čo neuposlúchnu výzvy odpájať.
Podiel na trhu Eircomu je prosím pekne 49% konektivity, takže šťuchnát ako oči. Niet pochýb, že takéto opatrenie je :
 1. nelegitímne (nerozhoduje sudca ale udavač),
 2. nespoľahlivé (nemusí byť označení správny user),
 3. nedemokratické (keď to neprešlo legislatívnou procedúrou) a
 4. disproporčné (odpojenie od sveta za civilný delikt ?).
V amerike sa pošuškáva...
Známa EFF priniesla zaujímavú správu. Tvrdí v nej, že sa potajme pripravuje medzinárodná zmluva (nevedno kto by mal byť jej signatárom) , ktorá upraví :
 • zapojenie ISP do filtrovania obsahu potencionálne porušujúceho autorské práva
 • poskytovanie informácií o údajných porušovateľoch autorských práv
 • a hádajte čo ? adaptovanie pravidla "three strikes"
O guinejskom prasati...
Jamie Baddeley, reprezentant Novozélandskeho priemyslu zastupujúceho ISPs, sa nechal počuť že toto spraví z Nového Zélandu guinejské prasa pre experimenty v oblasti Cyberlaw. Nehovoril o ničom inom ako o pravidle "three strikes", ktoré sa má zhodou okolností dostať k slovu na konci februára tohto roku.

Medinský záver spôsobuje závrat...
Boj sa zďaleka neskončil, naopak začína. Telecom package stále stojí za dverami a na dvere klope aj nová rezolúcia EP, ktorú spracoval najmä francúzsky socialista Manuel Medina Ortega. Tzv. Medinský záver hodnotí pôsobenie súčasného systému "notice a takedown" (ISP je zodpovedný až potom ako nevyhovie oznámeniu požadujúce stiahnutie nelegálneho obsahu) viac ako negatívne a navrhuje rôzne opatrenia (EP nemá zákonodárnu iniciatívu, tú ma iba Európska komisia). La Qadrature du net ich označil za stelesnený wish-list zábavného priemyslu. A napriek existujúcemu uzneseniu Európskeho parlamentu odporúča :
 • three strikes pravidlo
 • filtrovanie, filtrovanie, filtrovanie
 • nútená spolupráca ISPs s zábavným priemyslom
 • ISP majú byť zodpovedný za to čo ich užívatelia prilepia na web
Takže, zapásajte sa 26. febrára sa kolotoč spúšťa opäť. Ak ste sa dostali až sem, možno začínate rozumieť prečo je nutné aby ste sa na voľby do EP jednoducho nevykašlali.

Umenie pochopiť nové médium...


Nie ako nemenovaný slovenský europoslanec, ktorému som písal, kvôli copyright extension a neunúval sa ani odpísať prostredníctvom sekretárky.

3 comments:

Anonymous said...

Tiež zaujímavý plán 4.2.09
http://www.freepress.net/node/47855

Huťko said...

Nemecký minister odmietol three strikes :
http://translate.google.com/translate?u=http://www.zoomer.de/news/news-zoom/mixed/-/zypries-lehnt-3-strikes-regelung-ab

Huťko said...

A Nový Zéland ku 28.2 pravdepodobne umožní účinnosť zákona, ktorý three strikes umožňuje : http://www.eff.org/deeplinks/2009/02/new-zealand-goes-all-black-against-three-strikes