Monday, August 31, 2009

K pojmu doménové pirátstvo


Nedoblogoval som kamaráti. Iba ako riadny študent mám samozrejme "school-off", ktorý trávim v mcDonalde na 42st v New Yorku (študujúc najdokonalejšiu frančízu spoza kasy:)). Keďže moja čítačka je beznádejne preplnená, niektoré veci ako táto sa mi do pozornosti dostali neskôr. Asociácia internetových médií vydala svoje odporúčanie "O doménovom pirátstve". S týmto nápaditým výrazom som sa stretol prvý krát v roku 2007 (poznámka 13), keď ho použili v oficiálnom slovenskom preklade dokumentov komisie ako ekvivalent slova cybersquatting. Česká verzia dokumentu cybersquatting neprekladá. Rovnako ju však prekladá poľská verzia. Aj v samotnom anglickom jazyku sa síce zriedka, ale používa pre označenie cybersquattingu pojem domain piracy. Nič veľké ... ale ...
Dôvod prečo sa tomu venujem spočíva v tom, že AIM prišiel s úplne novým obsahom pojmu doménové pirátstvo. Dosť čudným. Podľa správy ...

Činnosť, ktorú možno považovať za doménové pirátstvo, je:

  • zámerné registrovanie a prevádzka internetových domén, ktorých názov je zhodný alebo veľmi podobný s názvom cudzej ochrannej známky, s cieľom využiť zhodu alebo podobnosť názvu vo vlastný prospech.
Potiaľto, AIM používa pojem ako sa zvykne, odtiaľto smerom nadol mu prestávam rozumieť.

  • zneužívanie cudzej ochrannej známky v kontextových reklamných zobrazeniach na internete prevádzkovateľom reklamného systému alebo zadávateľom kontextovej reklamy s cieľom zobraziť používateľovi internetu na stránkach obsahujúcich kľúčové slovo totožné s ochrannou známkou odkazy na stránky nepatriace vlastníkovi ochrannej známky,
Táto záležitosť sa týka kľúčových slov (keywords advertising/law) je to známkoprávna otázka (Je použitie cudzej ochrannej známky ako kľúčového slova košér ?), ktorá nemá nič spoločné s doménou. Iba ak by názov domény bol ochrannou známkou (zriedka). Najväčšia zaujímavosť však bola pre mňa táto časť ohľadom manipulovania výsledkov vyhľadávania.
  • zneužívanie cudzej ochrannej známky v internetovom vyhľadávaní, tzn. zámerné ovplyvňovanie vyhľadávania kľúčového slova totožného s ochrannou známkou prevádzkovateľom vyhľadávacej služby s cieľom uprednostniť vo výsledkoch vyhľadávania odkazy na stránky nepatriace vlastníkovi ochrannej známky,
To mi znie ako regulácia výsledkov vyhľadávania kľúčových slov, ktoré sú aj ochrannou známkou. S doménou spoločného opäť nič.

Offtitle úvaha ...
Ustanovenia odporúčania sú viac než podnetné k úvahám. Pripadá mi akoby mi chceli naznačiť, že vo výsledkoch vyhľadávania by mal byť v prvom rade uprednostnený vlastník ochrannej známky ? Ak tomu tak nie je, môže byť aj inak ale musí to byť "nezámerný" prírodný (automatický) jav algoritmu vyhľadávača. Keďže algoritmus zvykne byť obchodné tajomstvo ako AIM posúdi "zámerné ovplyvnenie" ? Prečo má byť stránka spoločnosti Coca Cola vo vyhľadávaní skôr ako jej fanklub na Facebooku alebo článok z Wikipédie?

Kto je vlastne prevádzkovateľ vyhľadávania? Jediný člen - "vyhľadávač" je Zoznam.sk, a aj ten používa Jyxo technológiu. Nehovoriac o tom, že cudziu technológiu (najčastejšie Google search) majú u seba asi všetci členovia AIMu.

PS: Podľa odporúčania si Zoznam.sk môže stále zaplatiť reklamu v Google AdWords na preklep "ayet" a promovať si čo len chce.

No comments: