Tuesday, June 17, 2008

Ako správne spamovať

Čo urobiť v rámci systému OPT-IN (ak nieste zákazníkom) pre legálnosť nevyžiadaných e-mailou? Ako som už písal problematickým je obchodný charakter a neexistencia súhlasu kumulatívne.

Štruktútou existuje niekoľko možností :

a) obchodný charakter so súhlasom recipienta (nie je vôbec spam)
b) obchodný charakter bez súhlasu recipienta (postihnuteľný spam case_1)
c) neobchodný charakter so súhlasom recipienta (bežná pošta)
d) neobchodný charakter bez súhlasu recipienta (legálny spam)


Ešte chcem dodať pred tým ako uvediem príklad, že pre mnoho z nás pod pojmom spam chápe hromadne zasielanú nevyžiadanú poštu, no v našich európskych podmienkach sa v zmysle príslušnej európskej smernice nehľadí na hromadnosť. To znamená pokutu môžete dostať, aj keď pošlete jeden takýto e-mail.


Jedinou schodnou (legálnou) cestou je prostredníctvom písm. d), teda v rámci e-mailu neobchodného charakteru bez súhlasu recipienta požiadať o jeho súhlas so zaslaním ponuky obchodného charakteru.

"Dobrý deň, píšem Vám v mene spoločnosti NESPAMUJEM s.r.o., ktorá posôbí na európskom trhu od roku 2004. Predmetom našej činnosti je okopávanie čerešní v cudzine ako i tuzemsku. Máme 200 000 spokojných stareniek po celej európe. Ak Vám nebude prekážať zaslanie našej obchodnej ponuky kliknite prosím sem (hyperlink). Ak Vás naopak takáto ponuka nezaujíma alebo obťažuje prosím kliknite sem, alebo vôbec nereagujte. S úctou a vďakou NESPAMUJEM s.r.o. (Váš okopávač čerešní)"


Dôležité je pritom dbať o to aby tento e-mail neobchodného charakteru ostal bez reklamných prvkov keď o tento súhlas žiadate. (Nevkladajte žiadne zľavy za odpoveď či nulové faktúry a podobne)

V podstate by bolo absurdné keby bol postihovaná aj nevyžiadaná pošta neobchodného charakteru. Úprava by tým narážala na základné práva a slobody. Predstavte si, že ako majiteľ web stránky by ste nemohli ani nadviazať kontakt s potenciálnym odberateľom reklamného priestoru, pretože ak by ste napr. ponúkli vysokú cenu mohol a on by fakt veľmi chcel, mohol by Vás "oznámiť". Alebo by ste chceli poslať sladký pozdrav neznámej slečne a tá by Vám na oplátku odpísala s láskou "Nespamuj blbec" a ako darček pribalila oznámenie na SOI :) Ale to už vymýšľam.

No comments: