Sunday, October 18, 2009

Huťkove rýchle linky 42/09

#1 Súdne rozhodnutie doručené cez Twitter
V Anglicku bol požiadaný High Court of London aby vydal predbežku voči neznámemu užívateľovi Twittru (pozri aj tu), za to, že údajne porušoval autorské práva navrhovateľa (istého bloggera-právnika). Keďže však navrhovateľ nepoznal identitu odporcu, rozhodol sa navrhnúť súdu aby mu predbežku doručil cez odporcov vlastný twitter účet. A úspešne. Je to teda koniec anonymných porušení práv na internete ?

#2 Orange začne autocenzúru mobilného internetu
Spoločnosť Orange Slovensko oznámila, že od 15. októbra využíva pri cenzúre internetu zoznamy Internet Watch Foundation. T-mobile súčasne vyhlásil, že pristúpi k rovnakým krokom neskôr. IWF je primárne založená pre Britániu, aj keď ich zoznamy využíva v celej Európe niekoľko ISPs. Táto organizácia však nelistuje zďaleka len "destké porno" a preto by ma zaujímalo či Orange plánuje cenzúrovať aj tieto stránky. Tlačová správa totiž hovorí o všetkých stránkach zo zoznamu. Oblúkom teda možno dospieť k tomu, že u nás Orange ponúka cenzúru podľa britského práva (samozrejme rozdiely budú minimálne ale to čo je obscénne či rasovo neznášanlivé v UK nemusí byť vždy aj u nás). Okrem toho aj taký IWF už má za sebou nejaký ten slávny prešľap.

#3 Komunitárne data rentention law je neustavné
Rumunský ústavný súd prehlásil tento kúsok legislatívy za neustavný, pretože sa nachádza v rozpore s základným právom na súkromie (listovým tajomstvom a tajomstvom dopravovaných správ). Už predtým sme tu mali nemecký správny súd, ktorý sa vyslovil, že je to neproporcionálne a tak v rozpore s ECHR (čl. 8 ods. 2). A tuším, že Íri sa to snažili napadnúť otázkou právneho základu. Nevyšlo. Viac nájdete tu ..

#4 Zákonom garantovať právo na pripojenie k internetu ?
Fínske ministerstvo pravdepodobne ešte len navrhuje (tie správy sú všade jeden a ten istý preklad) aby priamo ex lege mali občania nárok na internetové pripojenie o rýchlosti 1 Mbit/s . Má to byť, asi len krok ako donúť ISPs doviesť konektivitu kde ju nedonesie trh. Nárok však neznamená, že to bude zadarmo. Podľa môjho názoru je tu postupný trend k ustanoveniu "oného" základného ľudského práva na pripojenie k internetu, ktoré tu raz bude (bol by v tom čert ak by nie :P). Predsa OSN, európsky parlament aj francúzska ústavná rada už teraz dostatočne balancovali pri takejto myšlienke ...

#5 Nekončiaci telekomunikačný balík
Pár mesiacov dozadu to bolo, keď Európsky parlament druhý krát viditeľne odmietol francúzsky návrh na graduované odpájanie z dôvodu porušovania práv najmä autorských. Dnes sa dočítam, že v komitologických výboroch niekto zjavne nepochopil svoj mandát, keď prináša do EP kompromis vo forme "Dobre Ďuri ty hovoríš žiadne odpájanie, tak mi ti ho neodpojíme úplne, len ho obmedzíme v dátach no bude to bez súdu, ok?". Dúfam, že EP to vráti znova.

#6 Prinset Masons vs. Maduro v súboji o kľúčové slová
Keď minulý týždeň Maduro publikoval svoje stanovisko trošku prekvapkal mnoho odborníkov. Boh vie či to písal sám (vieme ako to funguje). Akokoľvek toto stanovisko a následné rozhodnutie vo veci Google AdWords v podaní ESD bude znamenať pre zárobkový model vyhľadávačov v Európe strašne veľa. Dôležitosť si uvedomila aj britská právnická firma, ktorá zastupuje v podobnom prípade inú spoločnosť a tak John MacKenzie formuloval svoje dôvody prečo to generálny advokát pochopil zle, ešte predtým ako rozhodne ECJ.

No comments: