Monday, November 2, 2009

Ako som platil, keď som nemusel (blbé dialery)

Keď som bol ešte na základnej škole stala sa nám raz taká nepríjemná vec. Moja surfovacia neskúsenosť spôsobila, že som našu krásnu 486 infikoval dialerom. Samozrejme písali sa 90te roky a ja som mal ešte dialupový internet. Jeden krásny deň nám tak prišla faktúra z 6násobkom toho čo sme platili obyčajne. Po reklamácií u T-comu, a zdelení nášho rodinného "technika", že sa stým nedá nič robiť sme zaplatili. Teda otec :) Dnes som na hodine Cyberlaw dostal zaujímavý podnet. Vraj som platiť nemal. Tak som si zbehol okopírovať jeden odborný článok od JUDr. Polčáka v časopise Obchodní právo pod názvom Nekalá souťež na internetu (2005, číslo 5).

Ten rozoberá rakúsky prípad III ZR 96/03 :
Pani si zaplatila u telekomunikačnej spoločnosti internet. Bohužiaľ sa jej podarilo dostať dialer do svôjho počítača. Následne tento spôsobil neobvykle vysoký účet tým, že sa pripájal inde ako mal (no stále na internet). Pani odmietla zaplatiť. Spoločnosť ju zažalovala. Súd nakoniec zaviazal odporkyňu aby zaplatila iba to čo by bola zaplatila podľa normálnych taríf, teda to čo očakávala za svoje browsenie. Ako k tomu súd dospel ? Krásne...

Ak žalobca (spoločnosť) spoplatní odporkyňu za pripájanie cez dialer sám na tom samozrejme zarába. Inými slovami, žalobca využíva tretiu stranu (šíriteľa dialeru) na to, aby mohol žalovanej strane účtovať viac (viac zarobiť). Časť spoplatnenej sumy si necháva telekomunikačná spoločnosť, časť poputuje šíriteľovi daileru. Avšak suma je účtovaná za službu, u ktorej je spôsob lákania zákazníka v rozpore s dobrými mravmi. Preto existuje zodpovednostný nárok (z dôvodu úmyselného konania voči dobrým mravom § 424 OZ) odporkyňe voči šíriteľovi daileru. Súd sa vyjadril, že za takúto službu nie je access provider povinný posunúť žiadnu úhradu šíriteľovi daileru. Jediné čo teda musí odporkyňa zaplatiť je to čo prebrowsovala u svojho operátora (t.j. to čo by platila pôvodne). Ak by šíriteľ daileru žaloval telekomunikačnú spoločnosť za neuhradené služby, je nutné namietnuť hornú konštrukciu.

Zaujímavé je ešte, že obozretnosť ohľadom samoinštalácie daileru bola posúdená mimo zavinenia (t.j. aj mimo nevedomej nedbanlivosti). Prevenčná povinnosť podľa § 415 je subjektívna a na obyčajného užívateľa nemožno klásť takúto vysokú obozretnosť. Samozrejme ak by sa jednalo o počítačové experta asi by to bolo iné. Keď som sa o tom bavil s JUDr. Polčákom bol názoru, že ak neexistuje širšia medializácia problému dialerov nemožno cez § 415 požadovať ani inštaláciu antidailerových programov. Dôvodom je neznámosť existencie takéhoto problému.

Potom som našiel slovenský prípad. 8C/36/2005 - okresný súd Bratislava I. (klik, zvýraznil som zaujímavé časti). Asi bez následného odvolania. Prípad je v zásade rovnaký až na opačné procesné postavenie. V tomto prípade žaloval užívateľ, niekdajší Slovak Telecom. Navrhovateľ tu však nedostatočne zdôvodnil na základe akého právneho titulu vymáha svoje peniaze späť, preto neuspel. Keďže ide o sporové konanie, súd nejde ultra petitum. Ak by to moje nebolo už premlčané, otec by mal možno radosť :)

Otázka, čo však ak by sa pripájal dialer aj samovoľne ?

Pozri aj "Vysoký účet za dialer v ČR nemusí zaplatiť užívateľ" - tiež tu - súd údajne (nedohľadal som si rozhodnutie) argumentoval tým, že access provider mal na takýto problém upozroniť užívateľa (§ 415 OZ). Poškodený bol navyše študent informačných technológií.

Update: Rozhodnutie Mestského súdu v Prahe je dostupné tu.

3 comments:

dusoft said...

trochu na inu temu, ale: neda sa na zaklade takehoto posudenia sudu povazovat aj antivirovy program (resp. vyrobcu) za akusi stranu, ktora bohatne nepriamo na virusoch?

viem, ze by v takomto pripade sud postupoval asi inak, ale ista paralela tam je.

Huťko said...

Ďakujem za otázku. Určite nie. Farmaceutické firmy zarábajú tiež na chorobách ľudí. Zmysel rozhodnutia je v tom, že ty ako postihnutý nemáš platiť šíriteľovi daileru nič za jeho služby. Keďže tvoj access provider to nemohol ovplyvniť zaplatíš ale aspoň, to čo je nutné jemu.

Inak vždy si môžeš nájsť síriteľa vírusu a skúsiť ho zažalovať, za škodu, napr. aj to že si si musel kupovať nový update antivíru :) Samozrejme reálnosť je v ríši snov.

Každopádne musím súhlasiť, že takýto prístup súdu je dosť ochranný voči užívateľom.

Anonymous said...

Len technická, nie dailer ale dialer.